شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [وبلاگ] المپياد
سي سي دي!يادم باشه بگم اين سي سي دي معروفو برام شرح بدي خخخخخ:D تا تو باشي با توكل ِخالي نري سر جلسه//// بعله توقع دارم بد و بيراه نگي!
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top