شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [وبلاگ] هرگز نديدي ...
"دلنواز"
اين عکسا چيه ميذارين؟؟؟؟
"دلنواز"
x-( :'(
نميدونم...گذاشتم بعد پاکش کردم...مثل اينکه اينجا پاک نشده...واقعيته ...درد داره...حالم بده...ميخوام بزنم زير گريه...
بفرما...اينم به خاطر شمو!حال به هم خوردن نداره...گريه داره
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top