شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [وبلاگ] 64=؟65
به نام خدا . با سلام . اگر دقت كنيد بعد از برش، خطهايي كه روي هم قرار مي گيرند ؛ مقداري كلفت تر مي شوند . طول اين خطها به گونه اي است كه كلاً مساعت يك مربع در تشكيل مي دهند . اگر شما چنين شكلي را بكشيد و با قيچي ببريد و در گنار هم قرار دهيد اين تساوي بوجود نخواهد آمد ( من امتحان كرده ام )
سلام. بله و اين که يک مقداري هم از گوشه هاش ميزنه بيرون اگه دقت کنين
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top